CHARLOTET AMALIE HENCKEL
SLÆGTSFORMIDLING / Søndag - 14 Oktober 2018     A+ | a-

Efterlyser efterkommere af min 3 x tipoldemor.

I min søgen på familiemedlemmer på mine forældre og deres aner, har jeg fundet min 3 x tipoldemor Charlotte Amalie Henckel.
Charlotte Amalie Henckel var på flere måder en usædvanlig kvinde. Hun fik 7 børn, hvoraf de sidste var tvillinger. Alle børn var født på Den kgl. Fødselsstiftelse i København og der er ikke nævnt nogle fædre til børnene. Det er usædvanligt at føde så mange børn uden for ægteskabet, og Charlotte Amalie forblev ugift hele sit liv.
​Til gengæld fik hun et langt liv. Hun blev nemlig 100 år. De sidste 13 år boede hun på Almideligheden i København, hvor hun sov stille ind i 1913.
​Charlotte Amalie var datter af snedker Johan Henrich Henckel (1756-måske 1819) og hustru Ane Christine Biber [Riber] (1787-?).
Det er lykkedes mig at finde en nekrolog i Social-Demokraten fra den 17. december 1913, som lyder:

​100aarig Kvinde død paa "Almindeligheden".

​I Mandags døde en af Beboerne paa "Almindeligheden", en 100-aarig Kvinde ved Navn Charlotte Amalie Henckel.
​Den Afdeøde fødtes den 28. Juli 1813 her i København - altsaa på en Tid, da Norge endnu hørte til Danmark. Hun har tilbragt et langt og stræbsomt Liv i strængt og opslidende Arbejde, mest med Vaks og Rengøring. Takket være sin sunds og kraftige Konstitution, et lyst Sind og et uopslideligt Humør vedligeholdt hun sin Arbejdskraft usvækket op gennem Aarene og var til Støtte og Gavn for sine Omgivelser.
I sin høje Alder boede den gamle Kvinde hos sin Svigersøn i Søndervoldstræde, indtil hun for en halv Snes Aar siden, i April 1902, blev indlagt paa "Almindeligheden".
​Den Gamle gjorde sig under Opholdet her hurtig afholdt ved sin elskværdige Beskedenhed og den Taknemlighed, hvormed hun modtog enhver imødekommenhed, hvormed beboere og Funktionærer saavelsom Ledelsen kom hende i Møde.
I Sommer, da hun holdt 100 Aars Fødselsdag, fejredes denne sjældne Begivenhed med en Fest paa "Almindeligheden". Siddende i sin Lænestol modtog hun glædestraalende Gratulanterne, og hun genopfriskede med sjælden Aandslivlighed Træk fra Barndommens Dage.
​I Mandags kom Døden stille og roligt og lukkede den 100-aarige Kvindes Øjne.

Jeg er i gang med det kæmpe arbejde, at finde så mange af Charlotte Amalies efterkommere som muligt.
Derfor vil jeg gerne i kontakt med alle der har kendskab til at de er efterkommer af hende.
​Herunder lister jeg de første 3 generationer efter Charlotte Amalie.

Charlotte Amalies børn, børnebørn og oldebørn:
Sophie Magdalen Henckel (f. 1839)
Carl Vilhelm Henckel (f. 1841)
​Carl Henrik Henckel (f. 1842 - d. 1914)
​     Anne Cathrine Henckel [Anne Cathrine Olsen] (1866-1937)
​          Maren Kirstine Olsen (1887-1932)
          Christian Richard Olsen (1889-1961)

          ​Anna Berthea Olsen [Anna Berthea Hansen] (1890-1932)
          Karl Laurids Olsen (1892-1902)
          ​Helga Marie Olsen (1893-1893)
          Helga Marie Olsen (1894-?)
          Axel William Olsen (1896-?)
          Frits Tobias Olsen (1898-1962)
          ​Astrid Ingeborg Olsen (1899-?)
          ​Hans Holger Olsen (1901-1966)
          Karl Laurids Olsen (1902-?)
          Henrik Torkild Olsen (1906-?
          ​Karl Kristian Olsen [plejebarn] (1908-?)
          Ejner Henry Olsen (1911-1912)
​     Sidse Marie Henckel [Sidse Marie Nielsen] (1871-1928)
          Hansine Benjamine Nielsen (1894-?)
          Karl Alfred Nielsen (1896-1977)
          Ingeborg Kamilla Nielsen [Ingeborg Kamilla Tage] (1898-?)
          ​Albert Sofus Nielsen (1901-1965)
          ​Louise Elisabeth Nielsen (1903-1953)
          August Holger Nielsen (1905-?)
          Aksel Otto Nielsen (1906-?)
     ​Erik Henckel (1873-?)
          ​Maren Berthea Ella Henckel (1903-?)
          Carl Henrik Henckel (1904-?)
          Karen Laura Johanne Henckel (1905-?)
          Poul Ebbe Kristian Henckel (1908-?)
          ​Elvira Henckel [Elvira Olsen] (1909-?)
          Rikard Henckel (1913-?)
          ​Valborg Henckel [Valborg Nielsen] (1916-?)
          Arnold Henckel (1917-?)
          ​Karla Henckel (1918-?)
     Jens Peder Heckel (1877-?)
          Berta Kirstine Henckel (1903-?)
          ​Gudrun Margrete Henckel (1905-?)
     Hans Alfred Henckel (1880-?)
          ​Birta Vilhelmine Kirstine Henckel (1904-?)
          ​Laura Andrea Henckel [Laura Andrea Hansen] (1908-?)
          ​Karl Holger Henckel (1910-1961)
          ​Mary Elisabeth Henckel [Mary Elisabeth Hansen] (1912-1962)
          ​Dagny Henriette Henckel [Dagny Henriette Pedersen] (1914-?)
          Svend Aage Henckel (1917-?)
          Doris Jensine Henckel (1920-?)
          Tove Margrethe Henckel (1922-?)
          Inga Kirstine Henckel (1925-?)
   ​  Lars Peter Henckel (1884-?)
          ​Valborg Sofie Henckel (1910-1914)
          Jørgen Ejgild Henckel (1912-?)
          ​Karl Harry Henckel (1912-1913)
          ​Karl Harry Johannes Henckel (1918-?)
Carl Hans Henckel (f. 1844)
​Hans Vilhelm Henckel (f. 1845)
Frederikke Mathilde Henckel (f. 1852)
     ​Tyra Jacobsen (1874-?)
   ​  Charlotte Mathilde Jacobsen [Charlotte Mathilde Andersen] (1880-?)
     William Frederik Gerhardt Jacobsen (1882-?)
     Valborg Alfrida Jacobsen (1887-?)
     Oda Gerda Jacobsen (1889-?)
   ​  Carl Johan August Jacobsen (1891-?)
   ​  Svend Anker Jacobsen (1901-?)
Christiane Petrea Henckel (f. 1852)

Du vil i denne file kunne se alle efterkommere. Har du oplysninger der kan have min interesse er du velkommen til at kontakte mig. Hvis du skulle have interesse i flere af de informationer jeg har, som ikke vises, er du også velkommen til at kontakte mig.
​Kontakt kan se via kommentarfeltet, som ikke automatisk offentliggøres.

Venligst
​Michael Olsen

Ingen kommentar postet...
Skriv en kommentar
* Gentag koden
Very catpcha image
* - Påkrævende felter
Ældste poster Hjem Nyeste poster
Top