Viden om

I 1799 blev vejstrækningen mellem Slotsgades port og Antvorskov Slot anlagt som en allé, med 4 rækker træer. Constantin Bruun, der ejede Antvorskov, stod for projektet. Den pompøse allé blev senere naturligt en del af gadenavnet. Gitterporten ved indkørslen fra Slotsgade blev også bekostet af Bruun. Den blev senere flyttet til Parcelgården, hvor den befinder sig i dag.

Tæt på

Antvorskov Højskole
Antvorskov Slots Ruin
Gl. Antvorskov
Liselund
Svømmehallen

Slotsalléen

   

Vis Slotsalléen på et større kort