Skovsgaard blev i 1670 opkøbt af kronen og sammen med det øvrige Antvorskovske ryttergods solgt på auktion i 1775. Det indgik herefter i det nye Gyldenholm, hvorfra Skovsgaard blev solgt i 1804. I 1813 nedbrød man Skovsgaards gamle hovedbygning og opførte på voldstedet en anselig hollandsk vindmølle (gallerihollænder) med underdel af grundmur og overdel af træ, tækket med spån. Møllen blev bygningsfredet i 1964. På naboejendommen ligger Skovsgaard Mølle og Bageri Museum.

Tæt på

Gyldenholm
 
 
 

Skovsgaard

   

Vis Skovsgaard på et større kort