Viden om

27. april 1856 indvies den nye skolebygning, som var i brug indtil 1981. Skolen havde 4 indgange for eleverne. Borgerskolens drenge gik ind et sted, og pigerne et andet.
Friskolens (Almueskolens) drenge havde deres egen dør og pigerne en fjerde. Midt i skolegården var gravet en brønd, og heri var anbragt en vandpost. Skolengården var anlagt ovenpå gammel kirkegård, hvor sidste begravelse fandt sted i 1833. Skolen hedder i dag Østre Skole og fungere som dag- og aftenskole for de forskellige oplysningsforbund.

Tæt på

Anlægget
Gl. Torv
Ingemannsvej
Skovsøgade

Østre Skole - Almueskolen - Østre Borgerskole - Borgerskolen

   

Vis Østre Skole på et større kort