Viden om

Liselund blev udstykket fra Antvorskov Hovedgård i 1812 som Venstre Haveparcel. Det var en gård med 60 tdr. land. Jorden blev efterhånden solgt fra, og i 1908 købte valgmenighedspræst Niels Dael Liselund og indrettede her en kursusejendom. Liselund har bevaret sin karakter af firelænget gård men der er intet tilbage af de gamle bygninger. Der er en dejlig have/park ved Liselund, som kursister kan benytte sig af. I parken ligger Liselund Mindelund.

Tæt på

Antvorskov Højskole
Antvorskov Slots Ruin
Gl. Antvorskov
Slotsalléen

Liselund

   

Vis Liselund på et større kort

Liselund Mindelund

   

Vis Liselund Mindelund på et større kort