Viden om

i 1913 blev Slagelse igen garnisonsby efter en del forhandlinger som følge af hærloven af 1909. Kasernebygningen blev opført af Slagelse Kommune på en 28 tønder land stor grund, der tidligere havde tilhørt præsteembedet ved Sct. Mikkels Kirke. Lindevej og Kastanievej blev anlagt som adgangsvej til kasernen fra Valbyvej. Mod betaling besluttede kommunalbestyrelsen at stille byens arrest og varmbadeanstalt til rådighed for garnisonen. Byens arrest befandt sig i den gamle kirkelade ved Sct. Mikkels Kirke, og badeanstalten lå nyopført på Sdr. Stationsvej. Ved Skovstien opførte Slagelse Kommune et garnisonssygehus med plads til 38 senge. Sygehuset blev taget i brug samtidig med kasernen i 1913. Slagelse Kommune overtog sygehuset i 1924, tilgengæld overtog kasernen det gamle Slagelse Sygehus på Parkvej som infirmeri. I 1938 blev dette infermeri afløst af et nyindrettet infirmeri på selve kasernen. I 1938 blev kasernen gennemgribende moderniseret. Frem til 1959 ejede Slagelse Kommune en del af kasernen. I 1959 overtog staten hele kasernen og blev eneansvarlig for alle forhold på kasernen. Kasernen var i brug frem til 1975, hvor den nyopførte Antvorskov Kaserne overtog funktionen. I dag er en del af den gamle kaserne beboelse, kontor og klublokaler.

Tæt på

Margarinefabrikken
 
 
 

Kasernen (Den gamle)

   

Vis Slagelse Kaserne på et større kort