Viden om

Gammel Torv var Slagelses trafikale knudepunkt, i årene fra 1735 til 1868 lå byens rådhus på Torvet. Rådhuset blev fornyet i 1740 efter en brand. I kælderen boede rådhusbetjenten, og her var også byens arrest.
Efter Ting- og Arresthuset blev opført på Løvegade i 1843, blev rådhuset ændret, så der indrettedes to porte til byens brandsprøjter. På første sal var rådstuen, og når den ikke benyttedes af borgmesteren kunne byens foreninger låne rådstuen til møder. Sparekassen og Banken begyndte også deres virksomhed i rådstuen.
Foran rådhuset var en af byens brønde.
I 1868 blev rådhuset solgt til boghandler H. J. Tørsleff, der rev huset ned, og på fundamentet opførte han en smuk bygning i tidens historiske smag, dog således at grunden blev reguleret, så Rosengade kunne blive lidt bredere.

Tæt på

Bredegade
Fisketorvet
Frihedsmonumentet
Gl. Latinskole
Rosengade
Sct. Mikkels Kirke
Skovsøgade

Gl. Torv

   

Vis Gl. Torv på et større kort