Viden om

Slagelse Kloster var en af middelalderens såkaldte milde stiftelser, hvor fattige, syge, vanvittige, vanføre og gamle kunne søge ophold og blive forsørget. Slagelse Kloster var en verdslig stiftelse og må ikke sammenlignes med et munke- eller nonnekloster. Klosteret er nævnt i 1372, da det modtog en stor gave, og derfor er det meget ældre, da ingen vil give en betydelig økonomisk gave til noget, der ikke i forvejen er kendt og respekteret. I 1857 fik Klosteret et anneks på Bjergbygade, hvorved navnet ændredes til Slagelse Gammel og Ny Kloster.

Helligåndshuset, som er en del af Gl. Kloster, nævnes første gang i 1372. I 1498 omtales et kapel (Helligåndskirken) som et sted, hvor rejsende kunne tage ophold. Kirkebygningen blev fornyet i 1864-65 ved arkitekt H. Chr. Hansen i gotisk stil. Kirken er et langhus, der består af fire krydshvælvede fag. I 1938 fik Niels Larsen Stevens til opgave at udsmykke to felter i forsamlingssalen. Det er en privat kirke, der gennem mange år er blevet betjent af Sct. Peders Kirke og tilmed indgår i sognets kirkelige arbejde.

Tæt på

Bredegade
Gl. Torv
Sct. Peders Kirke

Gl. Kloster

   

Vis Gl. Kloster & Helligåndshuset på et større kort

Helligåndshuset