Viden om

Andersvænge er en af de yngste af den tidligere åndssvageforsorgs institutioner. Slagelse blev i 1938 udpeget som stedet for en ny institution til aflastning af de store københavnske institutioner. Slagelse var stolt over at være blevet valgt. Byen skænkede 29 ha jord på Slagelse Nordre Mark. Staten betalte opførelsen og driften. Institutionen skulle tages i brug 1. maj 1940, men krigen kom i vejen, og indvielsen måtte udsættes. I 1960'erne var antallet af beboere oppe på 680, og Andersvænge blev også institution for grønlandske handicappede. Fra 1964 begyndte beboernes antal at falde i takt med overflytning til ekstern forsorg, pensionater og bofællesskaber. I år 2000 var man nede på 200 beboere.

Tæt på

 
 
 
 

Andersvænge

   

Vis Andersvænge på et større kort